http://e-learning.csc.ku.ac.th

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

Skip Services

Services

บทเรียนทั้งหมด
อาจารย์ขอสร้างรายวิชา
บทเรียนตัวอย่าง
ศักยภาพคอมพิวเตอร์
คู่มือการใช้งาน
แจ้งปัญหาการใช้งาน
Skip ประเภทของรายวิชาSkip เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง มก.ฉกส.

เครือข่ายอีเลิร์นนิ่ง มก.ฉกส.

Skip เฟซบุค(Facebook)ที่น่าสนใจ

เฟซบุค(Facebook)ที่น่าสนใจ

2o things about internet

e-book Recommendation : แนะนำหนังสืออีบุ๊ค

"20 สิ่งควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและบราวเซอร์"

*********************

e-book ที่น่าสนใจ

Using Moode fb twitter Tips

ข่าวสำหรับนิสิต

การเข้าใช้งานระบบ

1.นิสิตที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของฝ่ายทะเบียนวิทยาเขต สามารถเข้าใช้ระบบอีเลิร์นนิ่งได้ทันที

2. สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ให้เติมอักษร ตัว b เพิ่มหนึ่งตัวหน้ารหัสประจำตัวนิสิต เช่น ถ้านิสิตรหัส 5122334455 ให้นิิสิตใช้รหัส b5122334455 สำหรับรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านของนิสิตเอง และควรแก้ไขจากค่าเดิมที่ทางฝ่ายทะเบียนแจกให้่ และเก็บเป็นความลับ

3.สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ให้เติม g เพิ่มหนึ่งตัวหน้ารหัส จะสามารถเข้าใช้ระบบได้เช่นเดียวกัน

4. คู่มือการใช้งาน สำหรับนิสิต (ฉบับย่อ)

ประกาศเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553

ผู้ดูแลระบบ

หากเกิดปัญหา ติดต่อแจ้งได้ที่อีเมล: famwkk แอท csc.ku.ac.th

หรือติดต่อที่ห้อง 7-207/2

ข่าวสำหรับอาจารย์

อาจารย์ผู้สนใจใช้บริการ ในเบื้องต้นขอเรียนเชิญท่านล็อกอิน(Log in) เข้าระบบ เพื่อกรอกรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อให้ระบบฐานข้อมูลได้ลงทะเบียนรายชื่อของอาจารย์ โดยรหัสสำหรับใช้ล๊อกอินคือรหัสประจำตัวของท่านที่สำนักวิทยบริการได้ออกให้แก่อาจารย์ เพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต และโปรดคลิกรายการด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอให้เปิดรายวิชา

1. คู่ มือการใช้งานสำหรับผู้สอน

:::เกร็ดการใช้งาน:::

1. ในการมอบหมายให้นิสิตส่งการบ้านโดยการอับโหลดเข้ามาในระบบ อาจารย์ควรแจ้งให้นิสิต ทำการบีบอัดไฟล์เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ฮาร์ดดิสของเซิฟเวอร์ และตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเช่น Assignment1_497852125.rar หรือ Assignment1_497852125.zip เป็นต้น

ข่าวและประกาศ และภาำพกิจกรรม

รูปภาพของAdmin User
การทำ VPN (Virtual Private Network)
โดย Admin User - พฤหัสบดี, 9 มิถุนายน 2011, 06:39PM
  VPN ย่อมาจาก Vritual Private Network อธิบายอย่างสั้นๆ คือ การทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเครือข่ายเสมือนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรักษาการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่สงวนไว้เฉพาะใน องค์กร ยกตัวอย่างเช่น ท่านใช้คอมพิวเตอร์จากที่บ้านและท่านมีความประสงค์ในการสืบค้นข้อมูลจากเครื่องเซิฟร์เวอร์บางเครื่องที่อยู่ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เซิฟเวอร์บางเครื่องไม่อนุญาตให้มองเห็นจากภายนอกเครือข่าย) ท่านจำเป็นต้องทำสิ่งที่เรียกว่า VPN

สาเหตุที่นำเสนอเรื่อง VPN เพราะได้รับแจ้งว่า บางครั้ง เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งนี้ ไม่สามารถเรียกใช้งานได้ (สาเหตุเนื่องจากอะไรนั้นกำลังดำเนินการค้นหาคำตอบและแก้ไขอยู่) ให้ท่านลองทำ VPN ดู ท่านจะสามารถเรียกใช้เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งนี้ได้ (http://e-learning.csc.ku.ac.th)

ประโยชน์ของ VPN ที่เห็นได้ชัดเจนเช่น
1. เมื่อท่านอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และท่านมีความประสงค์ในการค้นหาข้อมูลงานวิจัย บทความทางวิชาการ เช่น http://www.sciencedirect.com หรือ อื่นๆ เว็บไซต์เหล่านี้ได้ทำสัญญาการเข้าถึงกับทางมหาวิทยาลัยโดยต้องเรียกใช้จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยท่านต้องเสียเงินสมัครสมาชิกเป็นรายปี ดังนั้นถ้าท่านอยู่นอกเครือข่าย แล้วอยากเข้าถึง เว็บไซต์เชิงวิชาการโดยไม่เสียค่าสมัคร ท่านสามารถเข้าถึงได้ผ่านการทำ VPN เข้ามาในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้

2. VPN สามารถทำให้ท่านซึ่งขณะนั้นคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ได้อยู่ในเครือ ข่ายมหาวิทยาลัย เรียกใช้บริการบางอย่างที่สงวนไว้ใช้ในเครือข่ายเท่านั้นเช่น
http://antivirus.ku.ac.th

สำหรับ การทำVPN จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมบางอย่างและมีการพิสูจน์ตัวตนว่าท่านเป็นสมาชิก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านโปรดศึกษารายละเอียดได้ที่ลิงก์นี้
http://vpn.ku.ac.th
รูปภาพของAdmin User
ความปลอดภัยในการใช้ บราวเซอร์ (Browser)
โดย Admin User - พฤหัสบดี, 9 มิถุนายน 2011, 06:37PM
  เนื่องจาก Internet Explorer หรือ Firefox บราวเซอร์ อื่นๆ ปัจจุบันมีความสามารถในการช่วยจดจำ ชื่อผู้ใช้งาน แล รหัสผ่านได้ จึงอยากแจ้งเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานว่า หากนิสิตใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ นิสิตไม่ควรให้บราวเซอร์ดังกล่าวช่วยจดจำรหัสผ่านเพราะเมื่อนิสิตไม่ได้ใช้งานแล้ว รหัสผ่านของนิสิตจะยังค้างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
รูปภาพของSystem Admin
นิสิตแจ้งมาว่าเข้าระบบไม่ได้ไม่ทราบuser name และ password
โดย System Admin - อาทิตย์, 13 มิถุนายน 2010, 08:38AM
  ใช้ username อะไรในการเข้าระบบ
รูปภาพของAdmin User
ยินดีรับแจ้งปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้น
โดย Admin User - อาทิตย์, 13 มิถุนายน 2010, 08:31AM
  โปรดแจ้งปัญหาที่ท่านประสบ เมื่อทางผู้ดูแลระบบได้รับทราบปัญหาของทางจะได้รีบแก้ไขปัญหาให้ท่า่นต่อไป อนึ่งการถามกระทู้ขอให้เป็นการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานในระบบเท่านั้น หากท่านมีความประสงค์จะสองถามเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวิชาโปรดสอบถามในกระดานข่า่วในรายวิชานั้น

ขอแสดงความนับถือ

Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip Twitter #vocabulary #grammar

Twitter #vocabulary #grammar

Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 4800 นาทีที่ผ่านมา)