รูปภาพของSystem Admin
นิสิตแจ้งมาว่าเข้าระบบไม่ได้ไม่ทราบuser name และ password
โดย System Admin - อาทิตย์, 13 มิถุนายน 2010, 08:38AM
  ใช้ username อะไรในการเข้าระบบ
รูปภาพของAdmin User
Re: นิสิตแจ้งมาว่าเข้าระบบไม่ได้ไม่ทราบuser name และ password
โดย Admin User - จันทร์, 14 มิถุนายน 2010, 07:01AM
  การเข้าใช้งานระบบ

1.นิสิตที่มีรายชื่อ อยู่ในฐานข้อมูลของฝ่ายทะเบียนวิทยาเขต สามารถเข้าใช้ระบบอีเลิร์นิิ่งได้ทันที

2. สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ให้เติมอักษร ตัว b เพิ่มหนึ่งตัวหน้ารหัสประจำตัวนิสิต เช่น ถ้านิสิตรหัส 5122334455 ให้นิิสิตใช้รหัส ฺb5122334455 สำหรับรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านของนิสิตเอง และควรแก้ไขจากค่าเดิมที่ทางฝ่ายทะเบียนแจกให้่ และเก็บเป็นความลับ

3.สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท ให้เติม g เพิ่มหนึ่งตัวหน้ารหัส จะสามารถเข้าใช้ระบบได้เช่นเดียวกัน