คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

สาขาวิชาการเงิน

  • 01125101 สหกรณ์เบื้องต้น รายวิชานี้ ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย มูลเหตุ กำเนิด พัฒนาการ หลักสหกรณ์โดยสังเขป กำเนิดและวิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย การจัดประเภทสหกรณ์ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสหกรณ์ สถานการณ์ของสหกรณ์ในประเทศไทยในปัจจุบัน


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit