รูปภาพของAdmin User
การทำ VPN (Virtual Private Network)
โดย Admin User - พฤหัสบดี, 9 มิถุนายน 2011, 06:39PM
  VPN ย่อมาจาก Vritual Private Network อธิบายอย่างสั้นๆ คือ การทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเครือข่ายเสมือนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรักษาการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่สงวนไว้เฉพาะใน องค์กร ยกตัวอย่างเช่น ท่านใช้คอมพิวเตอร์จากที่บ้านและท่านมีความประสงค์ในการสืบค้นข้อมูลจากเครื่องเซิฟร์เวอร์บางเครื่องที่อยู่ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เซิฟเวอร์บางเครื่องไม่อนุญาตให้มองเห็นจากภายนอกเครือข่าย) ท่านจำเป็นต้องทำสิ่งที่เรียกว่า VPN

สาเหตุที่นำเสนอเรื่อง VPN เพราะได้รับแจ้งว่า บางครั้ง เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งนี้ ไม่สามารถเรียกใช้งานได้ (สาเหตุเนื่องจากอะไรนั้นกำลังดำเนินการค้นหาคำตอบและแก้ไขอยู่) ให้ท่านลองทำ VPN ดู ท่านจะสามารถเรียกใช้เว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งนี้ได้ (http://e-learning.csc.ku.ac.th)

ประโยชน์ของ VPN ที่เห็นได้ชัดเจนเช่น
1. เมื่อท่านอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และท่านมีความประสงค์ในการค้นหาข้อมูลงานวิจัย บทความทางวิชาการ เช่น http://www.sciencedirect.com หรือ อื่นๆ เว็บไซต์เหล่านี้ได้ทำสัญญาการเข้าถึงกับทางมหาวิทยาลัยโดยต้องเรียกใช้จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยท่านต้องเสียเงินสมัครสมาชิกเป็นรายปี ดังนั้นถ้าท่านอยู่นอกเครือข่าย แล้วอยากเข้าถึง เว็บไซต์เชิงวิชาการโดยไม่เสียค่าสมัคร ท่านสามารถเข้าถึงได้ผ่านการทำ VPN เข้ามาในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้

2. VPN สามารถทำให้ท่านซึ่งขณะนั้นคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ได้อยู่ในเครือ ข่ายมหาวิทยาลัย เรียกใช้บริการบางอย่างที่สงวนไว้ใช้ในเครือข่ายเท่านั้นเช่น
http://antivirus.ku.ac.th

สำหรับ การทำVPN จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมบางอย่างและมีการพิสูจน์ตัวตนว่าท่านเป็นสมาชิก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านโปรดศึกษารายละเอียดได้ที่ลิงก์นี้
http://vpn.ku.ac.th