รูปภาพของAdmin User
ยินดีรับแจ้งปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้น
โดย Admin User - อาทิตย์, 13 มิถุนายน 2010, 08:31AM
  โปรดแจ้งปัญหาที่ท่านประสบ เมื่อทางผู้ดูแลระบบได้รับทราบปัญหาของทางจะได้รีบแก้ไขปัญหาให้ท่า่นต่อไป อนึ่งการถามกระทู้ขอให้เป็นการสอบถามเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานในระบบเท่านั้น หากท่านมีความประสงค์จะสองถามเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวิชาโปรดสอบถามในกระดานข่า่วในรายวิชานั้น

ขอแสดงความนับถือ