ช่วยเหลือ ค้นหา (หน้าต่างใหม่)
 
รูปภาพของAdmin User
ความปลอดภัยในการใช้ บราวเซอร์ (Browser)
โดย Admin User - พฤหัสบดี, 9 มิถุนายน 2011, 06:37PM
  เนื่องจาก Internet Explorer หรือ Firefox บราวเซอร์ อื่นๆ ปัจจุบันมีความสามารถในการช่วยจดจำ ชื่อผู้ใช้งาน แล รหัสผ่านได้ จึงอยากแจ้งเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานว่า หากนิสิตใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ นิสิตไม่ควรให้บราวเซอร์ดังกล่าวช่วยจดจำรหัสผ่านเพราะเมื่อนิสิตไม่ได้ใช้งานแล้ว รหัสผ่านของนิสิตจะยังค้างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit