รูปภาพของAdmin User
ความปลอดภัยในการใช้ บราวเซอร์ (Browser)
โดย Admin User - พฤหัสบดี, 9 มิถุนายน 2011, 06:37PM
  เนื่องจาก Internet Explorer หรือ Firefox บราวเซอร์ อื่นๆ ปัจจุบันมีความสามารถในการช่วยจดจำ ชื่อผู้ใช้งาน แล รหัสผ่านได้ จึงอยากแจ้งเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานว่า หากนิสิตใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ นิสิตไม่ควรให้บราวเซอร์ดังกล่าวช่วยจดจำรหัสผ่านเพราะเมื่อนิสิตไม่ได้ใช้งานแล้ว รหัสผ่านของนิสิตจะยังค้างอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน