ประเภทของแหล่งข้อมูล

Moodle รองรับประเภทแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถแทรกเนื้อหาจากเว็บได้เกือบทุกประเภทเข้าสู่รายวิชาของคุณ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit