คำถามถูก-ผิด

ในการตอบคำถาม (อาจมีภาพประกอบ) ผู้ตอบเลือกคำตอบ ถูกหรือผิด เท่านั้น

ถ้าเลือกคำสั่งให้แสดงผล หลังจากผู้ตอบได้ตอบคำถามแล้ว คำตอบที่ถูก จะแสดงขึ้นทันที ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคำตอบที่ถูกคือ "ผิด" แต่ผู้ตอบเลือก "ถูก" (ตอบผิด) คำตอบที่ถูก จึงจะแสดงผล

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit