คำถามอัตนัย

ในการตอบคำถาม (อาจมีภาพประกอบ) ผู้ตอบต้องพิมพ์คำหรือข้อความ

คำตอบที่ถูกต้องอาจเป็นไปได้หลายอย่าง แต่ละอย่างได้คะแนนไม่เท่ากัน ถ้าตั้งค่า "การตรวจอย่างละเอียด" อาจทำให้คะแนนต่างกันเพราะตัวสะกด

คำตอบจะถูกเปรียบเทียบอย่างแม่นยำ ดังนั้นให้ระวังเรื่องการสะกดคำ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit