คำถามแบบสุ่ม

คำถามแบบสุ่มเป็นคำถามชนิดพิเศษ

เมื่อเลือกให้สุ่มคำถาม ในแบบทดสอบ คำถามจะถูกสุ่ม จากคำถามในทุกประเภท ในแต่ละครั้ง ในการทำแบบทดสอบ

คำถามจะมีคะแนนสูงก็ต่อเมื่อ เลือก ให้คะแนนคำถามแบบสุ่ม

ยกตัวอย่างเช่น หากเลือก สุ่ม สิบ คำถาม ในแบบทดสอบนั้น นักเรียนอาจจะ ได้ คำถามที่แตกต่างกันไปทุกครั้งในการทำแบบทดสอบ

หมายเหตุ :: คุณสามารถที่จะปนคำถามแบบสุ่มเข้ากับคำถามทั่วไปได้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit