คะแนนสูงสุด

คะแนนสูงสุดสำหรับแบบทดสอบนี้

ตัวอย่างเช่น คะแนนสูงสุด 20 เพราะว่า แบบทดสอบนี้ คิดแล้วมีน้ำหนัก 20% ของ คอร์ส

ถึงแม้ว่าคุณจะมีคำถามเพียงสิบข้อในแบบทดสอบ ซึ่งมีคะแนนรวมแล้ว 50 คะแนน คะแนนที่ได้จาก 50 คะแนนนี้ จะทำการคำนวณใหม่ ว่าคิดแล้วเป็นเท่าไหร่ เมื่อคะแนน เต็มคือ 20 คะแนน

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit