การให้คะแนน

เมื่อให้ทดลองตอบคำถามหลายครั้ง จึงมีวิธีการให้คะแนนหลายวิธี เพื่อคำนวณคะแนนสุดท้ายในการตอบคำถามของนักเรียน

คะแนนสูงสุด

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนครั้งแรก

คะแนนครั้งสุดท้าย

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit