นักเรียนสามารถเพิ่มคำศัพท์ได้

คุณสามารถกำหนดให้นักเรียนสามารถเพิ่มเติม แก้ไข หรือ ลบคำศัพท์ที่ทำการเพิ่มเข้ามาเองได้ คำศัพท์ที่ส่งไปยังอภิธานศัพท์หลักจะสามารถปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือลบทิ้งโดยผู้สอนเท่านั้น ดังนั้น การตั้งค่าในส่วนนี้จึงใช้ได้กับอภิธานศัพท์รองเท่านั้น

Note:ผู้สอนสามารถแก้ไขหรือลบคำศัพท์ใดๆ ได้ตลอดเวลา

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit