จำนวนคำศัพท์ที่ต้องการแสดงใน RSS

สามารถเลือกตั้งค่าจำนวนคำศัพท์เพื่อให้รวมอยู่ใน RSS Feed ได้ที่นี่

จำนวนคำศัพท์สำหรับอภิธานศัพท์ โดยปกติอยู่ที่ 5 ถึง 20 บทความ อาจเพิ่มจำนวนบทความให้มากขึ้นหากอภิธานศัพท์ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันบ่อยครั้ง

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit