ลิงก์เฉพาะศัพท์ที่ตรงตามคำที่ใช้ค้นหาทุกคำ

หากเปิดใช้งานการลิงก์อัตโนมัติ เมื่อทำให้การตั้งค่านี้ทำงาน จะบังคับให้คำที่เหมือนกันทุกประการเท่านั้นที่จะลิงก์ได้

เช่น อภิธานศัพท์คำว่า "construct" จะไม่ปรากฏเป็นลิงก์ภายใต้คำว่า "constructivism"

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit