จำนวนคำศัพท์ที่ต้องการแสดงในหนึ่งหน้า

สามารถตั้งค่าหน้าอภิธานศัพท์เพื่อจำกัดจำนวนคำที่จะแสดงต่อหนึ่งหน้า

หากมีคำศัพท์ที่ทำเป็นลิงก์อัตโนมัตจำนวนมาก คุณควรกำหนดจำนวนที่จะแสดงต่อหนึ่งหน้าให้น้อยกว่าจำนวนคำที่มี เพื่อป้องกันการใช้เวลาโหลดนานเกินไป

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit