กำหนดที่หมายให้กับคำศัพท์หรือนิยามที่นำเข้า

สามารถระบุได้ว่าต้องการนำเข้าคำศัพท์จากที่ไหน:

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit