สถานะการอนุมัติ

การตั้งค่านี้อนุญาตให้ผู้สอนกำหนดว่าคำศัพท์ที่เพิ่มเติมโดยนักเรียนจะเป็นอย่างไร อาจกำหนดให้ทุกๆ คนใช้คำศัพท์เหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ หรือมิเช่นนั้น ผู้สอนจะต้องตรวจสอบและอนุมัติให้ศัพท์เหล่านั้นใช้ได้ทีละคำ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit