ตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กถือเป็นตัวเดียวกันหรือไม่

การตั้งค่าส่วนนี้สามารถกำหนด ว่าจะอนุญาตให้คำที่พิมพ์ด้วยอักษรตัวเล็ก และคำที่พิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ ใช้แทนกันได้หรือไม่ ในกรณีกำหนดให้เป็นลิงก์ไปยังศัพท์หรือนิยามโดยอัตโนมัติ

เช่น หากตั้งค่าให้ส่วนนี้ทำงาน คำ "html" บนกระดานเสวนาจะไม่สามารถลิงก์ไปยังอภิธานศัพท์คำว่า "HTML"

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit