คำที่ใช้ในการค้นหา

ศัพท์หรือนิยามแต่ละคำในอภิธานศัพท์สามารถรวมอยู่ในบัญชีคำที่ใช้ในการค้นหา (คำที่ใช้แทนกันได้ หรือคำที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่ง)

คำที่ใช้ในการค้นหาเหล่านี้สามารถใช้เป็นอีกทางเลือกในการอ้างอิงคำศัพท์หรือคำนิยาม เช่น ใช้เมื่อทำเป็นลิงก์อัตโนมัติ

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit