การเป็นสมาชิกกระดานเสวนา

เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกกระดานข่าว หมายความว่า คุณจะได้รับสำเนาจากกระดานข่าวทุกครั้งที่มีคนโพสต์ ผ่านทางอีเมล โดยจะมีการส่งประมาณสามสิบนาทีหลังจาก ที่มีการโพสต์

ผู้เข้าชมสามารถเลือกที่จะเป็นสมาชิกกระดานข่าวหรือไม่ก็ได้

แต่ถ้าหากผู้สอน บังคับให้ทุกคนเป็นสมาชิกกระดานข่าว นักเรียนทุกคนที่เรียน จะได้รับสำเนาของกระดานข่าวนี้

วิธีนี้เหมาะสำหรับกระดานข่าว ประกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่นักเรียน จะเรียนรู้วิธีการสมัครเป็นสมาชิกกระดาน

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit