จำนวนโพสต์ล่าสุดที่ต้องการแสดงใน RSS
ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเลือกจำนวนโพสต์ที่จะแสดงผลบนหนึ่งหน้าจอได้้ จำนวนโพสต์ที่เหมาะสม ควรอยู่ระหว่าง 5 - 20 คำตอบ ในแต่ละกระดานเสวนา แต่ทั้งนี้คุณสามารถเพิ่มจำนวนได้หากกระดานเสวนานั้นถูกใช้งานมาก

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit