ตัวเลือกคำตอบสำหรับโพลล์

คุณสามารถกำหนดตัวเลือกคำตอบสำหรับโพลล์เพื่อให้ผู้เรียนเลือก

จะใส่จำนวนตัวเลือกเท่าไรก็ได้ หากไม่ต้องการกำหนดตัวเลือกซึ่งกำหนดได้สูงสุด 6 ตัวเลือก อาจปล่อยบางตัวเลือกว่างไว้

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit