การเขียนข้อความ

การเขียนข้อความในโปรแกรมนี้นั้น จะแสดงผลเหมือนที่คุณพิมพ์แน่นอนค่ะ นอกจากนี้ยังสมารถใช้ สไมลี่ พิมพ์ที่อยู่เว็บ หรือ เพิ่มโค้ด html ได้ด้วย

Smilies (emoticons)

URLs

HTML tags

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit