การแก้ไขภาษา

การแก้ไขภาษาบนเว็บไซต์นั้น ไฟล์ที่คุณต้องการแก้ไข ต้องมีการระบุให้ เป็น แบบ writable ไม่ว่าจะใช้วิธีการเปลี่ยนค่าผ่านทาง telnet หรือ ftp

ในระหว่างการแก้ไขคุณจะสังเกตเห็น $a and $a->something.

ในส่วนนี้เป็นการแสดงตัวแปลที่จะมีการเปลี่ยนเป็นคำอื่น อัตโตมัติภายในโปรแกรม อาจหมายถึง จำนวนคน คะแนน เป็นต้น

เมื่อมีค่าตัวแปลเพียงค่าเดียว จะใช้ในรูปแบบของ $a เพียงตัวเดียว ถ้าหากมี อักษร ดังกล่าวสองตัวนั่นหมายถึงมีตัวแปลทั้งหมดสองตัว

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit