โหมดการแบ่งกลุ่ม

สามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นสามแบบ :

การแบ่งกลุ่มกำหนดได้สองระดับ

1. Course level ระดับรายวิชา
การแบ่งระดับรายวิชาเป็นค่าตั้งต้นของกิจกรรมทั้งหมดในรายวิชานั้น

2. Activity level ระดับกิจกรรม
ในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนกลุ่ม สามารถกำหนดการแบ่งกลุ่มเองได้ ถ้ารายวิชาตั้งค่าไว้ " force group mode" การกำหนดค่าสำหรับแต่ละกิจกรรมจะไม่ทำงาน

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit