ขนาดของรายวิชาที่อัพโหลดขึ้นเว็บ (uploadX

เป็นการกำหนดขนาดของไฟล์ที่อนุญาตให้นักเรียนนำขึ้นเว็บ (upload) โดยผู้ดูแลระบบจะเป็นคนสร้าง site wide setting ซึ่งจะเป็นตัวที่จำกัดขนาดของไฟล์.

และยังสามารถกำหนดตัวตั้งค่านี้ในแต่่ละโมดูลได้อีก

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit