จำนวนสัปดาห์ หรือ หัวข้อในรายวิชา

การตั้งค่านี้มีเฉพาะในรายวิชาที่ใช้รูปแบบรายสัปดาห์หรือหัวข้อ

สำหรับรูปแบบรายสัปดาห์ ตัวเลขที่เลือกนี้คือ จำนวนสัปดาห์ที่ มีการเรียนการสอน โดยเริ่มจากวันแรกที่เริ่มเปิดรายวิชา

สำหรับรูปแบบหัวข้อนั้น ตัวเลขนี้จะกำหนดจำนวนหัวข้อที่มี การเรียนการสอนในรายวิชานี้ I

จำนวนตัวเลขนี้จะปรากฎเป็นจำนวนช่องสี่เหลี่ยม ที่มีหมายเลขติด ในคอลัมน์กลางของ รายวิชา

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit