หมายเลขประจำรายวิชา

หมายเลขประจำรายวิชามีไว้สำหรับเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่อยู่นอกระบบ เลขนี้จะไม่เห็นในระบบ คุณมีหมายเลขประจำรายวิชาอยู่แล้วก็สามารถนำหมายเลขนั้นมากรอกเข้าระบบได้เลย

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit