ชื่อเต็มของรายวิชา

ชื่อเต็มของรายวิชาที่จะปรากฎอยู่บนสุดของหน้าจอและเมื่อมีการเรียกดูรายชื่อรายวิชา

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit