ประเภทของรายวิชา

ผู้ดูแลระบบอาจจะติดตั้งประเภทของรายวิชาไว้หลายแบบด้วยกัน

ตัวอย่างเช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ สุขภาพ เป็นต้น

เลือกประเภท ที่ตรงกับเนื้อหาที่คุณสอนมากที่สุด เพื่อความถูกต้อง ในการจัดหมวดหมู่ C

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

 Designed by Wit