01132314 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
(01132314 สภาพแวดล้อทางธุรกิจ)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษา ถึงบรรยากาศของธุรกิจ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และการต่างประเทศที่กระทบต่อธุรกิจ รวมถึงความรับผิดชอบและจริยธรรมของธุรกิจต่อสังคม

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit