02739211 หลักการเขียนโปรแกรม ภาคปลาย 2560 (อ.สุรเชษฐ์)
(02739211_1_2560_2)

เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ์ การแก้จุดบกพร่อง การทดสอบ การประมวลผลข้อมูล แถวลำดับ โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ ตัวชี้