04401112 บุคลิกภาพและมารยาทสังคมสำหรับการบริการชุมชน
(บุคลิกภาพและมาร)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ลักษณะเฉพาะของบุคคล การปรับปรุงตนเอง มารยาทสังคม การแต่งกายให้เหมาะสม การติดต่อสื่อสารในการทำงาน บริบทของสังคมและชุมชน การบริการชุมชนที่เหมาะสม

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit