04401357-การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(Environmental a)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ขอเปิด E-learning สำหรับรายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่ออัพโหลดเนื้อหาที่ใช้สอนในแต่ละสัปดาห์

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit