04401121-การสาธารณสุขพื้นฐาน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
(Fundamentals)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ขอเปิด E-learning สำหรับอัพโหลดไฟล์เนื้อหาในการสอนแต่ละสัปดาห์ค่ะ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit