04401491-วิธีวิจัยพื้นฐานทางสาธารณสุข เทอมปลาย ปีการศึกษา 2556
(Basic Research )

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ขอเปิด e-learning สำหรับรายวิชาวิธีวิจัยพื้นฐานทางสาธารณสุข เพื่ออัพโหลดไฟล์เนื้อหาที่ใช้สอนในแต่ละสัปดาห์

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit