01132338 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
(01132338 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ)

การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและภายใต้ความเสี่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับปัญหาทางธุรกิจ โดยประยุกต์หลักการของโปรแกรมคณิตศาสตร์ ทฤษฏีแถวรอคอย ทฤษฏีเกมส์ และการวิเคราห์คอฟ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit