หลักการตลาด รหัสวิชา 04134211/03758111 (โดย อ.ศุทธินี กุหลาบขาว)
(Maketing Principles)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิชาหลักการตลาด (Principles of Marketing)  รหัสวิชา 04134211/03758111

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

โดย อ.ศุทธินี กุหลาบขาว

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit