การติดต่องานวินัยและกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต
(งานวินัยและกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต)

ขั้นตอนและกระบวนการขออนุมัติโครงการขององค์กรกิจกรรมนิสิต

ข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ข้อมูลองค์กรนิสิต

การขออนุมัติงบประมาณ

งานวินัยและกิจกรรมนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit